Bedrijfsadvies

Advies op maat voor nu en straks

Of uw onderneming nu in de start-upfase zit of inmiddels is uitgegroeid tot een volwassen organisatie, onze specialisten staan altijd voor u klaar.

Bedrijfsadvies van Vallei Accountants

Als ondernemer wordt u dagelijks geconfronteerd met verschillende vraagstukken. Afhankelijk van de fase waarin uw onderneming zich bevindt. Van strategie tot het realiseren van maximaal rendement. Van optimale financiering tot het verkrijgen van relevante informatie om keuzes te kunnen maken. Of uw onderneming nu in de start-upfase zit of inmiddels is uitgegroeid tot een volwassen organisatie, onze specialisten staan altijd voor u klaar.

U kunt bij Vallei Accountants terecht voor onder meer:

Begeleiding financieringsaanvragen

U bent op zoek naar financiering voor uw plannen. Als wij net zo overtuigd zijn van de mogelijkheden als u dat bent, dan begeleiden wij u met de aanvraag voor financiering. Het aantal keer dat u in uw ondernemersbestaan een financiering kunt en wilt afsluiten, is beperkt en de regels vanuit de banken veranderen continu. Het is dan ook belangrijk dat de financieringsaanvraag passend is en aansluit bij uw onderneming, uw (toekomstige) plannen en wensen. Geen tweede kans voor een eerste indruk, dus uw aanvraag moet direct goed zijn. Wij zijn een ervaren gesprekspartner voor banken en kunnen uw financieringsvoorstellen en bijbehorende akten op de juiste wijze interpreteren. Soms zal uw financiering niet volledig door één bank worden gedragen. In dat geval treden wij op als financieel regisseur, waarbij we uw onderneming koppelen aan meerdere financiers. Bij de onderbouwing van uw financieringsaanvraag structureren we de financiering en houden we rekening met de belangen van uw onderneming als geheel. Een aantal van onze collega’s heeft zelf bij de bank gewerkt.

Opstellen (strategische) bedrijfsplannen

Als ondernemer heeft u grootse plannen. Misschien wilt u uitbreiden of een nieuwe activiteit starten. Dan heeft u aan Vallei Accountants een betrouwbare sparringpartner. We zijn kritisch, proactief en denken met u mee in oplossingen. We maken de bedrijfseconomische en financiële gevolgen, zowel op de korte als lange termijn, inzichtelijk. Zo kunt u weloverwogen de juiste keuzes maken. Wanneer uw financier vraagt om een rentabiliteits- of liquiditeitsbegroting staan we voor u klaar. Geen dikke rapporten, maar efficiënte, doelgerichte output.

Bedrijfskundig advies

U wilt zich blijven ontwikkelen als ondernemer. Daarbij is bedrijfskundig advies onmisbaar om te kunnen groeien en uw doelstellingen te behalen. Als ondernemer is het onmogelijk om alle benodigde kennis in huis te hebben. Dat is waar Vallei Accountants een rol kan spelen. Onze bedrijfskundige adviseurs zijn echte partners met ruime ervaring en expertise die u voorzien van concrete adviezen en tips. Of het nu gaat om investeringen in duurzame energie, de bouw van een nieuw pand of de investering in nieuwe machines. Onze adviseurs staan voor u klaar.

Rechtsvorm/bedrijfsstructuur

Uw onderneming kunt u voeren vanuit verschillende rechtsvormen. Deze hebben elk hun eigen juridische en financiële aspecten. Denk bijvoorbeeld aan beperking van aansprakelijkheid en optimalisatie van de te betalen belasting. Of uw organisatiestructuur gereed maken voor verkoop of bedrijfsopvolging. Welke rechtsvorm past het beste bij uw bedrijfsvoering? Daarin denken we graag met u mee. Onze adviseurs leggen de voor- en nadelen aan u voor en nemen ook uw toekomstplannen mee in de afweging. Zo kunt u weloverwogen een keuze maken.

Juridisch advies

Een succesvolle onderneming is natuurlijk waar u voor gaat. Maar dat wilt u dan ook wel waarborgen. Daarbij is het belangrijk om ook naar de juridische aspecten te kijken en ervoor te zorgen dat uw verzekeringen en algemene leveringsvoorwaarden op orde zijn. Ook is het verstandig om afspraken en samenwerkingen onderling, met aandeelhouders of directie, goed vast te leggen. Dit kan goed gerealiseerd worden door het opstellen van bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst of een managementovereenkomst. En vergeet ook een juiste toepassing van de nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) niet. In al deze zaken ondersteunen onze adviseurs u op een praktische en prettige manier.

Subsidieadvies

Zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid bieden subsidiemogelijkheden aan ondernemingen om innovatie en investeringen te stimuleren. In veel gevallen maakt u kans aanspraak te maken op deze subsidiegelden. Dit kan echter alleen als deze ook daadwerkelijk binnen uw bedrijfsvoering passen en u de bijbehorende verplichtingen kunt nakomen. Denk hierbij aan: EIA, MIA/Vamil, SDE+, MDV, POP3, WBSO, provinciale en regionale subsidies en de innovatiebox. Het beleid, de regels en de randvoorwaarden verschillen per instantie, subsidie en sector en deze veranderen ook nog regelmatig. Dan is het goed te weten dat onze subsidieadviseurs goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en u kunnen adviseren over de mogelijkheden, zodat u maximaal gebruik kunt maken van deze subsidieregelingen.

Bedrijfsvergelijking

Altijd al willen weten waar u staat ten opzichte van uw concurrentie en wat uw positie in de markt is? Vanuit onze eigen benchmark hebben we de cijfers beschikbaar om u hierin inzicht te geven. Zo kunt u bijsturen en het rendement verhogen.