Controlediensten

Uw jaarrekening gecontroleerd

Meer weten?

Correcte weergave van uw financiële positie (vermogen en resultaat)

Bij Vallei Accountants bieden we voor de controle van uw jaarrekening of (financiële)verantwoording een aantal mogelijkheden aan.

Wettelijke controle

De wettelijke controle op de jaarrekening is bedoeld om uzelf en belanghebbenden zekerheid te geven dat de jaarrekening een correcte weergave is van de financiële positie van uw onderneming. Met deze controle ontstaat er een hoge mate van zekerheid. Controleplichtig bent u als u gedurende twee aansluitende boekjaren aan twee van de drie onderstaande criteria voldoet:

  • Balanstotaal groter dan 6.000.000 euro.
  • Netto-omzet groter dan 12.000.000 euro.
  • Gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst (FTE).

Wij grijpen deze gelegenheid graag aan om u te adviseren hoe u meer inzicht kunt krijgen in uw eigen organisatie en de processen kunt optimaliseren, zodat deze wettelijke verplichting zeker ook nog toegevoegde waarde heeft voor u!

Vrijwillige controle

Ook als u niet verplicht bent uw jaarrekening te laten controleren, kunt u er altijd voor kiezen dit vrijwillig te laten doen. Dit kan namelijk van grote meerwaarde zijn voor uw onderneming. Zo bent u in staat aan te tonen dat het goed gaat met uw onderneming en krijgt u zekerheid over de kwaliteit van de jaarrekening. Het kan ook zijn dat de Raad van Commissarissen, aandeelhouders of andere belanghebbenden verzoeken om een controle van de jaarcijfers.

Subsidiecontrole

Als u subsidie krijgt, wordt in bepaalde gevallen geëist dat uw (financiële) verantwoording wordt onderbouwd met een controleverklaring, hierdoor heeft de subsidieverstrekker zekerheid dat uw verantwoording correct is opgesteld. Wij nemen deze werkzaamheden graag voor onze rekening.

Ongeacht de keuze die bij u van toepassing is, krijgt u te maken met onze gepassioneerde professionals met veel kennis van zaken. Zij zullen zorgvuldig en accuraat uw verantwoording controleren en waar nodig u voorzien van advies. Zo kunt u zich met een gerust hart focussen op uw activiteiten.

Uw jaarrekeningen zorgvuldig gecontroleerd

Onze financiële experts staan voor u klaar