Beoordelingsopdrachten

Een check van de cijfers

Als formele controle niet nodig is

Betrouwbare cijfers geven comfort en dat is wel zo prettig. Toch is voor deze geruststelling niet altijd een uitgebreide controle nodig. Soms volstaat een beoordelingsopdracht. Daarmee checken we uw financiële gegevens, waaronder de tussentijdse (omzet)cijfers.

Het kan zijn dat een beoordelingsopdracht verplicht wordt gesteld op basis van wet- en/of regelgeving. Denk hierbij aan het notariaat of bij subsidieaanvragen.

Onze experts beoordelen bij een beoordelingsopdracht hoe het met uw organisatie gaat. Zij beoordelen de totstandkoming van de cijfers, welke wet- en regelgeving is toegepast en voeren een cijferanalyse uit. Uiteraard stellen ze waar nodig kritische vragen.

Omdat het hier niet gaat om een formele controle-opdracht maar meer om een review, kunnen hieraan niet dezelfde zekerheden worden toevertrouwd als bij een controle-opdracht. De uitkomsten worden gepresenteerd in een beoordelingsverklaring die u beschikbaar kunt stellen aan externe belanghebbenden.

Behoefte aan beoordeling van uw cijfers?

Wij helpen u graag verder.