Update wijziging betalingsonmacht, NOW en TOGS-regeling

Meer weten?

Update wijziging betalingsonmacht, NOW en TOGS-regeling

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, die ervaring zult u vast ook hebben. Wij realiseren ons dat u veel informatie krijgt en toch menen wij er goed aan te doen u te blijven berichten. Hierbij een paar actuele zaken:

1. Afzonderlijke melding betalingsonmacht niet meer nodig (bij rechtspersonen die VPB-plichtig zijn) 
Eerder deze week schreven wij u over de melding betalingsonmacht: “De melding moet nog steeds separaat gebeuren”. Inmiddels is de Belastingdienst zover dat een separate melding niet meer nodig is. De Belastingdienst heeft het beleid omtrent de melding betalingsonmacht op 8 april 2020 gewijzigd. De melding hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan. Een verzoek om uitstel van betaling wordt nu automatisch ook beschouwd als een melding betalingsonmacht. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken. De Belastingdienst beoordeelt de melding betalingsonmacht en koppelt daarover apart schriftelijk terug.

2. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)
De regeling NOW is sinds 6 april 2020 opengesteld en er wordt flink op ingeschreven. We hebben zelfs vernomen dat de eerste uitbetalingen al zijn gedaan, dus het kan heel snel gaan.

3. Aanvraag steunmaatregel € 4.000 (de zogenaamde TOGS-regeling)
De TOGS-regeling is ingericht voor specifieke groepen ondernemers (op basis van SBI-code). Zeer recent is de groep van specifieke sectoren verder uitgebreid, onder andere met kleinere winkels in de food, maar ook therapeuten, tandartsen, taxivervoer enz. Verder is er aangekondigd dat ook ondernemers aan huis onder voorwaarden in aanmerking komen voor de regeling. Bijvoorbeeld als het gaat om persoonlijke dienstverlening (zoals haar-/ schoonheidsverzorging) vanuit de eigen woning; zij kunnen binnenkort toch in aanmerking komen voor de vergoeding, waarbij zij wel aanvullend moeten verklaren dat hun onderneming een zekere omvang heeft (dus niet slechts een bijverdienste is). Daarnaast gaat de uitbreiding ook gelden voor aangewezen sectoren die ‘buitenshuis’ werken, maar op het huisadres zijn ingeschreven, denk bijvoorbeeld aan autorijschoolhouders. PS: mocht uw SBI-code niet correct geregistreerd staan, vraag dan hier een wijziging aan (het is geen garantie, maar kan zeker de moeite waard zijn).