Uitbetaling bovenwettelijke verlofuren

Meer weten?

Uitbetaling bovenwettelijke verlofuren

Betaal dit jaar nog bovenwettelijke verlofuren uit!

Sinds 1 januari betalen werkgevers een hoge ww-premie (7,94 procent) voor werknemers die geen vaste arbeidsovereenkomst hebben en een lage ww-premie (2,94 procent) voor werknemers die een vaste arbeidsovereenkomst hebben voor een vast aantal uren. Worden er 30 procent of meer uren uitbetaald dan is overeengekomen? Dan geldt de hoge ww-premie toch en dient de premie voor heel het jaar te worden herzien. Dit geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten tot 35 uur per week.

Door de coronacrisis worden er bijvoorbeeld in de zorg of transportsector veel extra uren gemaakt. Daarom heeft het kabinet besloten dat deze herzieningssituatie voor de ww-premie tijdelijk wordt versoepeld. Voor 2020 hoeft de premie niet herzien te worden. Daarom willen wij u deze tip nog meegeven: heeft uw werknemer veel bovenwettelijke vakantie-uren staan en kunnen deze uren niet opgenomen worden? Betaalt u ze dan uit, want ook al komt de werknemer dan boven de grens van 30%: de WW-premie hoeft in 2020 niet herzien te worden.

Vanaf 2021 wordt de versoepeling ingetrokken en geldt de reguliere regel: bij 30% of meer overwerk = herziening ww-premie.