Subsidieregeling praktijkleren

Meer weten?

Subsidieregeling Praktijkleren

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 16 september 2020 is bij het RVO het loket open voor het aanvragen van de subsidieregeling Praktijkleren voor het schooljaar 2019-2020. Deze subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.700 per leerling. Dit bedrag is wel afhankelijk van de totale aanvragen bij het RVO en het beschikbaar budget van de subsidieregeling.

De subsidie is bedoeld voor erkende leerbedrijven die een praktijk- werkleerplaats ter beschikking stellen aan leerlingen, studenten en deelnemers in diverse onderwijsniveaus. U hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor deze subsidie in aanmerking te komen.

Subsidie en Corona

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Werkgevers kunnen als gevolg hiervan te maken hebben met gedwongen sluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020.

De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt.

Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Administratie door werkgever

Als u gebruik wilt maken van de Subsidieregeling Praktijkleren, dient u de volgende gegevens bij uw administratie te bewaren:

  1. een door alle partijen getekende praktijkleerovereenkomst;
  2. een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer (inclusief ziekte- en vakantiedagen);
  3. een administratie waaruit de begeleiding blijkt (bijvoorbeeld onderdelen uit het BPV-handboek en/of verslagen van evaluatie- en voortgangsgesprekken);
  4. een kopie van het diploma wanneer de deelnemer voor het einde van het studiejaar de opleiding heeft afgerond.

Is deze subsidie voor u van toepassing en wenst u dat wij als intermediair deze subsidie voor u aanvragen, dan ontvangen wij graag het getekende machtigingsformulier (zie link), de praktijk-leerovereenkomst en het aantal genoten vakantie- en ziektedagen retour.

Controle op toekenning subsidie door RVO

RVO voert ook controles uit (tot maximaal 5 jaar terug) of de toekenning van de subsidie terecht is. Indien de gegevens niet compleet zijn, zal RVO de ontvangen subsidie weer terugvragen.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van deze subsidie bedraagt € 150,- (exclusief btw) per leerling. Voor elke volgende leerling wordt € 75,- (exclusief btw) in rekening gebracht.