Dit verandert er in 2023 op het gebied van HRM en Salarisadministratie

Meer weten?

Veranderingen in 2023 op het gebied van HRM en salarisadministratie

Vanaf 1 januari 2023 vinden er een aantal wijzigingen plaats op het gebied van HRM en Salarisadministratie. Hieronder vindt u daar een korte opsomming van met tips en tricks en wat van belang is om richting uw salarisadministrateur te communiceren.

Wijziging minimumloon per 1 januari 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023 met 10,15%.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband worden per 1 januari 2023:

  • € 1.934,40 per maand;
  • € 446,40 per week;
  • € 89,28 per dag.

Reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 wordt de onbelaste kilometervergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21. Werknemers die een vaste woon-werkvergoeding hebben op basis van € 0,19 zullen wij herberekenen op basis van € 0,21. Als u dit niet wenst, dient u dit tijdig aan ons door te geven.

Thuiswerkvergoeding vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 kunnen werkgevers maximaal € 2,15 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast vergoeden. Er mag voor dezelfde dag niet ook nog een reiskostenvergoeding worden gegeven. Dit mag wel voor dagen dat er fysiek op locatie gewerkt wordt en er gereisd moet worden. Er kan een thuiswerkovereenkomst worden opgesteld, zodat de afspraken duidelijk worden vastgelegd.

Tip: ga met de werknemers in gesprek om afspraken te maken en leg deze schriftelijk vast.

Uitkering Ouderschapsverlof/aanvullend geboorteverlof

Naast het aanvullend geboorteverlof is in 2022 het betaald ouderschapsverlof voor beide ouders ingevoerd. Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders de kans om negen weken betaald verlof op te nemen om tijd met het pasgeboren kind door te brengen. Om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen kiezen hoe ze werk en zorg combineren, krijgen ouders voortaan de eerste negen weken een uitkering van 70 procent van hun dagloon (maximaal 70 procent van het maximum dagloon). U kunt als werkgever hiervoor een uitkering aanvragen bij het UWV. Als u ons een ketenmachtiging hebt verstrekt, kunnen wij deze ook voor u digitaal aanvragen.

LET OP:

Als u de aanvraag zelf doet, dient u dit ook aan ons door te geven. Het ouderschaps-/geboorteverlof moet opgenomen worden in de loonaangifte. Het UWV controleert namelijk of het ouderschapsverlof of geboorteverlof in de loonadministratie is berekend. Wanneer dit niet is gebeurd, zal het UWV het bedrag weer terugvorderen.

Bijtelling elektrische auto’s

De bijtelling van de elektrische auto’s gaat in 2023 omhoog van 16% over de eerste € 35.000 naar 16% over de eerste € 30.000. Daarna geldt het hoge bijtellingspercentage van 22%. Deze stijging geldt alleen voor nieuw aan te schaffen auto’s vanaf 2023.

Tip: wanneer de aanschaf van een elektrische auto in de planning staat, kunt u overwegen deze in 2022 nog aan te schaffen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via lonen@vaacc.nl / lonen.amsterdam@vaacc.nl of lonen-agri@vaacc.nl.